Till innehåll på sidan

Elev / vårdnadshavare

För frågor om skolval, kontakta

  • Biträdande rektor Filip Palm

E-mail: filip.palm@stockholm.se

Tel. 08-508 326 02 el. 076-12326 02

  • Skolsekreterare Christine Andén Lehman

E-mail: christine.anden.lehman@stockholm.se

Tel. 08 - 508 326 00

 

För övriga frågor, kontakta

  • Rektor Cecilia Skarke 

E-mail: cecilia.skarke@edu.stockholm.se

Tel. 08-50832601 el. 076-123 26 01

Dela:
Kategorier:

Söka skola

Obligatorisk förskoleklass höstterminen 2018