Till innehåll på sidan

Elevhälsa

På Bobergsskolan har vi en arbetsgång för hur vi fångar upp elever som lärare/pedagoger känner oro för, både vad gäller utvecklingen mot sociala mål och kunskapsmålen i respektive ämne. Arbetsgången för detta (extra anpassningar, pedagogisk utredning, beslut om åtgärdsprogram och utvärdering) är implementerad. Utifrån elevers individuella behov samt gruppers olika behov fördelas resurser.  

Elevhälsan arbetar nära pedagogerna och finns tillgängliga i det dagliga pedagogiska arbetet. Personalens kompetens, engagemang, intresse och ansvar är nyckeln till mycket av skolans positiva utveckling både vad gäller det förebyggande och främjande arbetet och det mer riktade arbetet för barn som är i behov av särskilt stöd.  

Dela: