Till innehåll på sidan

Fritidshem

Bobergsskolan har ett åldersintegrerat fritidshem där vi varje dag arbetar med styrda aktiviteter som planeras utifrån fritidshemmets kapitel i läroplanen. Alla elever får dagligen arbeta och utveckla sina olika förmågor utifrån det centrala innehållet. Vi ser skoldagen som en helhet vilket gör att det man arbetar med i skolan också förstärks under fritidstiden. Denna struktur har även gett resultat i trygghetsarbetet då man får möta fler elever på skolan under eftermiddagarna samt att det är tydligt vad alla ska göra och vara. Aktivitetsplaneringarna utvärderas av eleverna och är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Dela: