Till innehåll på sidan

Lärmiljöer

Alla elever är olika och har i och med det olika sätt att ta till sig kunskap. I våra lärmiljöer tillgodoser vi varje elevs behov genom olika miljöer och möjlighet till att ta till sig kunskap via olika inlärningssätt.

På Bobergsskolan utgår vi från att ”rummet är den tredje pedagogen”. Detta kan förtydligas i fyra olika stadier. 

  1. Social miljö - Social tillgänglighet handlar om kommunikation, aktiviteter och platser där alla kan vara delaktiga. Motivationen för studier höjs om eleven befinner sig i en bra social situation.

  2. Pedagogisk miljö - Varje barn och elev måste få möjlighet att vara delaktig och uttrycka sina åsikter om sitt lärande och om hur undervisningen ska utformas. Undervisningen ska anpassas så att den är tillgänglig och skapar förutsättningar till delaktighet i hela utbildningen och i alla aktiviteter.

  3. Teknisk miljö – ska underlätta lärandet och främja alla våra sinnen och få oss att nå oanade möjligheter. 

  4. Fysisk miljö - Den fysiska miljöns utformning ska ge stöd till elevernas olika behov vid inlärning. Lokaler och utemiljö påverkar kommunikation, social samvaro och välbefinnande. 

    Möjlighet till utveckling och lärande påverkas av skolans fysiska miljö, hur tillgänglig den är och hur den är organiserad, både inom- och utomhus. Utformningen av den fysiska miljön speglar ofta hur verksamheten värderar olika aktiviteter, men också synen på de barn och elever som vistas där. I våra lärmiljöer ska alla elever känna att de kan lyckas. Utformningen av den fysiska miljön ska även ge förutsättningar för socialt samspel, vilket ligger till grund för vår möjlighet till delaktighet. 

Dessa stadier är inspirerade av Specialpedagogiska skolmyndighetens material.

Dela:
Kategorier: